לוח אירועים אוניברסיטאי - יוני 2019

יולי 2019

אירועי ספריית ארן

4/7/19, 08:45, בניין 98

הכנס השנתי השביעי בנושא כריית נתונים לבינה עסקית - DMBI 2019

22/7/19, 14:00, בניין 71, קומה 1-

אירוע חשיפה עבור סטודנטים בינלאומיים  

31/7/19, 15:00, בניין 71, קומה 1-

כנס קצונה אקדמית